Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK Amstelveen

Informatie over Vrijmetselarij

Informatiedagen

Op onze informatieavonden blijkt telkens weer dat er grote behoefte bestaat aan een plaats waar men even zichzelf kan zijn en over andere zaken kan praten dan carrière maken, geld verdienen en overleven, hoe belangrijk die zaken ook zijn.

De vrijmetselarij biedt al eeuwenlang zo’n plaats aan zoekers. Je vindt er wel gelijkgestemden, maar geen gelijkdenkenden. Een ieder heeft er recht op zijn eigen mening, zonder die op te dringen aan de ander. Een plaats waar naar harmonie wordt gestreefd en vaak gevonden.

Als u belangstelling heeft voor onze methode, dan hoeft u niet te wachten op de volgende informatiedag. U kunt altijd contact met ons opnemen. Kijk hier voor contactgegevens. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie en/of een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Het is heel vrijblijvend, dit verplicht u (en ons) nog tot niets.

Andere Vrijmetselaarsloges in Amstelveen
Op het portaal van de gezamenlijke Amstelveense loges, vindt u meer informatie over Vrijmetselarij in Amstelveen en verwijzingen naar de websites van de vrijmetselaarsloges in Amstelveen.

Verdere informatie over Vrijmetselarij
Meer informatie over vrijmetselarij vindt u op de algemene website van onze orde, of kijk op Wikipedia voor meer informatie.

Eerstvolgende informatieavond
Volgende avond voor belangstellenden:

Logegebouw.

Informatie en aanmelden bij de secretaris T. van de Poppe secretarisloge262@gmail.com