Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK Amstelveen

Wie is Gamma

Wie wij zijn:
De vrijmetselaarsloge “GAMMA – No. 262” werd op 9 november 1976 opgericht en was toen de derde Amstelveense vrijmetselaarsloge.

De naam ”GAMMA” staat voor de derde letter van het Griekse alfabet. De naam werd ook gekozen omdat deze loge een ontmoetingsplaats wil zijn voor het gehele gamma in de Nederlandse vrijmetselarij.

Elke dinsdagavond vergelijkt een gevarieerd gezelschap van mannen op ondogmatische wijze levensinzichten, door middel van gesprek, symboliek en ceremonieel. Het is een club mannen die serieus bezig is met spirituele levensvragen, maar die ook met elkaar kunnen lachen.

De leden van loge Gamma zijn “vogels van diverse pluimage”. Zij hebben een verschillende achtergrond, opleidingsniveau en maatschappelijke positie en zijn
afkomstig uit Amstelveen en Amsterdam en omgeving. Hun leeftijd varieert van 35 tot 85 jaar.

Loge Gamma telt ongeveer 30 leden die op de dinsdagavond bijeenkomen.

Op de contactpagina vindt u de namen en adressen van de personen die u inlichtingen kunnen geven over loge Gamma.