Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK Amstelveen

06-20736620 logegamma@gmail.com

Wie is Gamma

Wie wij zijn:
De vrijmetselaarsloge “GAMMA – No. 262” werd op 9 november 1976 opgericht en was toen de derde Amstelveense vrijmetselaarsloge.

De naam GAMMA staat voor de derde letter van het Griekse alfabet. De naam werd ook gekozen omdat deze loge een ontmoetingsplaats wil zijn voor het gehele gamma in de Nederlandse vrijmetselarij.

Elke dinsdagavond vergelijkt een gevarieerd gezelschap van mannen op ondogmatische wijze levensinzichten, door middel van gesprek, symboliek en ceremonieel. Het is een club mannen die serieus bezig zijn met spirituele levensvragen, maar die ook met elkaar kunnen lachen.

De leden van loge Gamma zijn “vogels van diverse pluimage”. Zij hebben een verschillende achtergrond, opleidingsniveau en maatschappelijke positie en zijn
afkomstig uit Amstelveen en Amsterdam en omgeving. Hun leeftijd varieert van 35 tot 85 jaar.

Gamma telt ongeveer 30 leden. Op de pagina contact vindt u de namen en adressen van de personen die u inlichtingen kunnen geven over loge Gamma.

Bijeenkomsten Loge Gamma dinsdagavond om 20.00 uur.