Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK Amstelveen

VRIJDENKERS

Vrij van vooroordelen en dogma’s, vrij in het denken. Op deze manier laten  de vrijmetselaren zich kennen Zowel ter  ontdekking van zichzelf als ook om een betere wereld te vormen